Logo SD Pomoraví, s.r.o

Pozvánka na členskou schůzi

O nás

SD Pomoraví, s.r.o. vzniklo v roce 1994. Jeho hlavní činností je zemědělská prvovýroba spočívající v pěstování tržních plodin. Hospodaří na výměře 844 hektarů zemědělské půdy v 3 katastrálních územích okresů Břeclav. Sídlo společnosti se nachází v okrajové části města Lanžhot. Společnost se zabývá převážně pěstováním obilovin, slunečnice, kukuřice a sóji.

Uveřejnění projektu změny právní normy a Upozornění pro věřitele

Upozornění pro věřitele

Společnost s ručením omezeným SD Pomoraví, se sídlem na adrese Nová 550, 691 51 Lanžhot, IČO 49973941, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. Dr 2564/KSBR (dále jen »společnost«), plníc svou informační povinnost upozorňuje své věřitele, že mají práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, a to zejména, že za podmínek podle těchto ustanovení ti věřitelé, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy Společnost do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku této přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek, a že ten věřitel, který prokáže, že se v důsledku této přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Společnost neposkytlo přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným SD Pomoraví

Základní Informace

Produkty

Obilniny

SD Pomoraví se zabývá pěstování a zpracováním obilovin pro komoditní prodej a zabezpečení krmivové základny pro skot.

Olejniny

Mimo produkci a zpracování obilovin se rovněž zaměřujeme na pěstování olejnin pro komoditní prodej.